Şirket Sahibi ve CEO’ların Farkı Nedir?

Roller farklı olsa da, küçük işletme sahibinin hem işletme sahibi hem de icra kurulu başkanı olarak görev yapması mümkündür. İşletme sahibi, yönetimine katılmış olsun veya olmasın, bir şirketin faaliyetlerinden kar veya gelir elde eden kişidir. CEO, şirketteki günlük faaliyetlere rehberlik eden ücretli bir yönetici yöneticidir.

Bir işletme sahibi, işletmeden dönemsel kar elde eder veya zaman içinde temettü geliri veya diğer adıyla kar payı elde eder. CEO, diğer şirket liderleri ve çalışanlarının yaptığı gibi, genellikle iş operasyonlarından maaş alır. Bazı durumlarda CEO, şirketin başarısına bağlı olarak bonus da alır. Kurumsal bir şirkette, birçok CEO tazminat paketlerinin bir parçası olarak hisse senedi veya hisse senedi opsiyonları da elde eder. Bu tür hisse sahipliği, CEO’yu şirkete ve rolüne katılmaya teşvik eder.